Menu Zavřeno

Osobní setkání

Osobní setkání

Osobní setkání je možné po předchozí telefonické domluvě v Praze.

Při osobním setkání dochází k rozsáhlému rozboru klientových otázek, trvá zpravidla 1,5 hod. Klient si v tomto případě odnáší cca 10 listů papíru s veršovanými andělskými vzkazy, s nimiž pak může dále samostatně pracovat.

Cena osobního sezení je 3600,- Kč

Upozorněni: poskytnuté informace nejsou psychoterapeutického, terapeutického nebo lékařského charakteru a nenahrazuji ani z části lékařskou či jinou odbornou péči. Odesílatel není seznámen a ani nemá možnost se seznámit se zdravotním, nebo psychickým stavem klienta a není jeho cílem ani v jeho možnostech fyzický, psychický, nebo osobní stav prostřednictvím zaslaných informaci ovlivnit. Veškerá andělská sdělení a poselství podléhají ochraně osobních údajů a jsou poskytnuta na výslovnou žádost adresáta/klienta.