Menu Zavřeno

Kurz automatického psaní u Vás

Kurz automatického psaní u Vás

V případě zájmu více osob o kurz automatického psaní ve vašem městě je možno využít kontaktu a individuální domluvy, za jakých podmínek by toto bylo možné s ohledem na vaše možnosti a požadavky.

Pokud se budete aktivně podílet na organizaci kurzu, můžete se jej účastnit za sníženou cenu či bezplatně.

POKRAČOVACÍ KURZ AP

Cena pokračovacího kurzu je 16 900,- Kč 

Přičemž po přihlášení se na kurz uhradíte rezervační poplatek ve výši 3 700,- Kč, který se v případě zrušení Vaší účasti na kurzu nevrací a slouží jako náhrada účelně vynaložených nákladů.

Zbylou část ceny ve výši 13 200,- Kč je možno uhradit buďto v hotovosti na místě při konání kurzů nebo na bankovní účet po předchozí domluvě.