Menu Zavřeno

Shamballa zasvěcení 25. 11.

Datum události:

25. 11. 2020

Čas události:

18:00

Místo konání:

Praha

1. stupeň přináší energii určenou k vlastnímu léčení. Cena 600,- Kč
2. stupeň posílí schopnost léčit lidi, zvířata, prostory, události a také léčit na dálku. Cena 600,- Kč.
3. stupeň je propojení s archandělem Metatronem a Shekinah. Metatron je anděl myšlenky a jeho jméno znamená “trůn vedle trůnu Boha“. Pomáhá nám v komunikaci s Bohem a přináší nám jeho poselství. Shekinah je andělem jednoty a bezpodmínečné lásky. Její jméno je „Nevěsta Pána“ a přináší společně s Metatronem propojení dvou protipólů ženského a mužského světa. Cena 1000,- Kč.
4. stupeň je stupněm mistrovským a po plném ukotvení všech symbolů v energetickém poli člověka opravňuje k předávání tohoto systému dále. Zahrnuje Boží milost, urychluje náš vývoj a čistí naši karmu. Cena 1700,- Kč.
Všem svým klientům a klientkám sděluji, že pokud chce člověk opravdovou změnu a postup ve svém životě a pokud si k tomuto postupu vybere právě tato zasvěcení, je čtvrtý stupeň stupněm, kam by měl člověk na této cestě minimálně dojít, aby opravdu pocítil plnou sílu, lásku a světlo Shambally.
Shamballa je světlo. Světlo, které dobrovolně přijímáme na své cestě. Světlo, které nám svítí na cestu a projasňuje naše pocity samoty a temnoty a vede nás k vědomí, že nikdy nejsme sami, že máme své duchovní bytosti, jež nás milují, vedou vpřed a podporují. Naším cílem na takové cestě je projevit svůj plný potenciál, otevření se bezpodmínečné a všeobjímající lásce, radosti a štěstí…
Shamballa nám pomáhá znovu objevit svět, na nějž jsme již zapomněli. Stáváme se vědomou součástí Vesmíru. Jsme ve správnou dobu na těch správných místech. Cítíme se v bezpečí díky ochraně, kterou Shamballa přináší. Odnáší naše bolesti, strachy a úzkosti.
Shamballa 2002 je pokračováním shambally 1024, je to novější systém a obohacuje žáka o dalších 2002 symbolů. Je rychlejší a pružnější a její energie jsou ostřejší a výraznější. Předává se jedním zasvěcením a obsahuje všechny 4 stupně najednou. Cena 2000,- Kč.
Shamballa 3110
je multispektrálním systémem energií, který velmi silně zasahuje do provázanosti našich karmických vztahů v tomto životě, na tomto světě. Je důležité pro toto zasvěcení projít předchozími stupni zasvěcení, protože tyto energie jsou silné a je potřeba umět s nimi pracovat. Cena 2000, – Kč.
Shamballa 12D
Shamballa 12D propojuje všech dvanáct paprsků od 12 Nanebevzatých Mistrů. Obsahuje 12 aktivací ve 12 dimenzích. Otevírá se tím veškerý energetický potenciál načerpaný z minulých inkarnací. Dochází k opravdu velkému nárůstu energie. Aktivují se další krystalická světelná těla. Přivádí k hlubšímu potenciálu a vedení. Stává se průvodcem po našem boku, který s námi komunikuje. Člověk upouští od manipulace a sebestřednosti. Pomáhá s hluboko zakořeněnými předsudky a soudy. Stáváte se vědomou součástí celku. Cena tohoto zasvěcení je 4000,- Kč.
Shamballa ZLATÉ LINIE – KRISTOVA SHAMBALLA
Tato energie je v tuto chvíli nejvyšší, která je nám dostupná. Předává ji samotný Ježíš. Využívám ji k léčení a pomoci sobě i druhým. Její hladivá energie, jež se snoubí s moudrostí všech věků, přivádí člověka ke světlu, které on touží následovat a předávat. Zhmotňuje vlastní nejlepší představy o nás samotných. Odkrývá naše iluze a přináší rozhřešení. Zbavuje nepotřebného a klamu a nahrazuje pravdou a našimi nejvznešenějšími představami o sobě samých. Pomáhá nalézt hlubší pravdu a bezpodmínečnou a všeobjímající lásku. Je nejsilnějším zasvěcením celého systému. Cena tohoto zasvěcení je 4000,- Kč.

Sorry, Event Expired

Místo konání:

Total Seats: 20 (14 Dostupných)
  • Praha
  • Praha
Sdílet událost
Přidat do kalendáře